VÝKUP PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV

Vítame Vás na stránkach vytvorených pre Vašu lepšiu orientáciu a našu koordináciu výkupu

plastových vrchnákov. Firma EKO DEAL EU s.r.o. sa zabýva komplexným pôsobením v

oblasti odpadového hospodárstva druhotných surovín. Hlavná časť našej činnosti zahrnuje

zber a spracovanie rôznorodých plastov, ktoré ekologicky vyhodnocujeme  k ďalšiemu využitiu.

Práve plastové vrchnáky z PET a rôznych iných obalov sú vhodné k ďalšiemu spracovaniu.

Vrchnáky, najkvalitnejšia časť fľaše, vyhodené v lepšom prípade do žltých odpadových nádob na plast,

končia prevážne v spaľovniach. Preto je ich zber o to viacej zmysluplnejší.


Nahlásiť nazbierané vrchnáky ku zvozu